skip to Main Content
+421 905 24 24 24   

nebezpečne
bezpečné

securido logo white 1

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

nebezpečne
bezpečné

securido logo white 1

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Pre maximálne zabezpečenie domácnosti a ochranu pred vlámaním.

Doba dodania dverí je maximálne 4 týždne od zamerania.

Kvalitná montáž a záručný i pozáručný servis je samozrejmou súčasťou našich služieb.

Montáž bezpečnostných dverí

Nové bezpečnostné dvere do bytu – pohodlne, za pár hodín. Samotná montáž je rýchla a flexibilná. Záleží aj na tom, či je Vaša pôvodná zárubňa šrobovacia, alebo zaliata betónovou zmesou. Pri búraní zaliatej zárubne sa doba montáže o nejaký čas predĺži.

Záruka bezpečnostných dverí platí iba pri prevedení odbornej montáže, ktorá je poskytovaná našimi odborne spôsobilými pracovníkmi.

Výmena starých dverí za nové bezpečnostné zahŕňa:

  1. Ako prvý krok je bezplatné zameranie – skontrolujeme spôsob osadenia pôvodnej zárubne a zameriame veľkosť stavebného otvoru, šírku múru., skontrolujeme či nezavadzia nábytok prípadne elektrická skriňa a pod. Pokiaľ by tak bolo, náš technik sa dohodne so zákazníkom aby si na čas montáže nábytok demontoval a pod.
  2. Zároveň so zameraním sa spíše Zmluva o dielo, kde sa uvedú všetky namerané hodnoty a prípadné špeciálne požiadavky zákazníka.
  3. Pri zameraní je stanovená aj celková cena za dielo, ktorá sa už nebude meniť.
  4. Dohoda termínu montáže
  5. Montáž bezpečnostných dverí SECURIDO trvá približne dve hodiny, v prípade, že sa nemusia robiť búracie práce – demontáž pôvodne alebo dodatočne zaliatej zárubne.
  6. Upratanie miesta montáže po stavebných prácach

VYŽIADAJTE SI CENOVÚ PONUKU

Securido Logo White 1
Back To Top