skip to Main Content

Fenster

Veľká okružná 43, Žilina
p. Kajsík 904 38 84 78
fenster@fenster-sk.sk

SFINGA

Námestie Ľ.Štúra, Žilina
Dom Odborov
p. Sňahničan 0903 356 177
obchod@sfinga.sk

MARKO

Baničova 9, Žilina
p. Suchánek 0905 505 712
tiborek@post.cz

HOT WIN

Predmestská  90 – sklad Žilina
Ing. Stalmašek 0907 40 90 54
stalmasek@hotwin.sk

CENTRUM SLUŽIEB RED

Nám. A. Hlinku, 816/3 Žilina
p. Lukačovič 0911 64 28 74
lukacovic.marian@red.sk

Back To Top